cesta

"Jaká je cesta, takový je cíl."

Mahátma GándhíAnimace pro matematickou analýzu

♪♫ ♪ ♪♫ ♪ ♪♫ ♪ ♪♫ ♪ ♪♫ ♪ ♪♫ ♪ ♪♫ ♪ ♪♫ ♪ ♪♫ ♪ ♪♫ ♪


Reálná čísla

 1. úvod do matematické analýzy
 2. limity posloupností čísel
 3. řady čísel

Funkce jedné proměnné

 1. limity funkcí reálné proměnné
 2. derivace funkcí reálné proměnné
 3. Taylorovy rozvoje
 4. průběhy funkcí reálné proměnné

Integrál

 1. neurčitý integrál
 2. určitý integrál
 3. vícerozměrný integrál
 4. plošný a křivkový integrál
 5. integrál z vektorové funkce

Diferenciální rovnice

 1. diferenciální rovnice 1. řádu
 2. lineární diferenciální rovnice n-tého řádu
 3. soustavy diferenciálních rovnic

Funkce více proměnných

 1. metrické prostory
 2. spojitost funkce více proměnných
 3. diferenciál funkce více proměnných
 4. extrémy funkce více proměnných
 5. implicitní funkce

Posloupnosti a řady funkcí

 1. posloupnosti funkcí
 2. řady funkcí
 3. mocninné řady
 4. Fourierovy řady

Další témata

 1. variační počet
 2. Laplaceova transformace

Funkce komplexní proměnné

 1. funkce komplexní proměnné

Nové a nezařazené animace

 1. nezařazené animace

Připravuje se toto.


Zde postupně vzniká sbírka animací pro matematickou analýzu.
Jsou zde zařazeny práce studentů MFF UK.
U některých prací se nezachovala informace o autorovi (rád doplním).
Uvítám jakékoliv připomínky a návrhy ...

S přáním hezkého učení :-) a s omluvou za všechny nedostatky :-(

Pavel Pyrih