Diferenciál funkcí více proměnných


Animace

  1. Diferenciál funkcí více promenných - ukázky  2. Grafické znázornění funkcí používaných na počítání - pohybuje se myší !!!