Příklady na funkce více proměnných

Zde jsou umístěny grafy funkcí více proměnných k příkladům z klasické sbírky prof.Zajíčka. V tabule uvádíme vždy číslo příkladu podle sbírky a v závorce číslo, pod kterým byl zveřejněn na internetu v akademickém roce 2007/2008. Rozdělení do sérií odpovídá témuž ak.roku. Příjemné počítání :-).

6.série 7.série
325(155) 345(175)
326(156) 346(176)
327(157) 347(177)
328(158) 348(178)
329(159) 349(179)
330(160)
331(161)
332(162)
333(163)
338a(168a)
338b(168b)
338c(168c)
339a(169a)
339b(169b)
339c(169c)
340(170)

Poznámka pro rýpaly: Maple, v němž byly tvořeny tyto grafy, počítá s lichou (v příkladech se obejvuje pátá, třetí) odmocninou záporného čísla jako s nulou. Ti, kterým to nepřipadá korektní, si místo toho mohou představovat prázdno:-)