Průběhy funkcí reálné proměnné


Animace

 1. Průběhy několika funkcí 2. Průběhy několika funkcí
 3. Konvexita
 4. Grafy několika funkcí
 5. Kardoida, polárně zadaná funkce
 6. Lemniskáta, polárně zadaná funkce
 7. Javorový list, polárně zadaná funkce
 8. Implicitně zadaná funkce
 9. Polárně zadaná funkce
 10. Animace pohybu
 11. Hypocykloida
 12. Trochoida = jak se pohybuje hřebík na pneumatice
 13. Elipsa zadaná parametricky
 14. Oprátka zadaná parametricky
 15. Spirála zadaná polárně
 16. Lístečky zadané polárně
 17. Lístečky zadané polárně - interaktivní model
 18. Polární přívěšky
 19. Cesta lesem - interaktivní úloha
 20. Krabička - interaktivní úloha
 21. Aplikace: Jaká funkce popisuje zaokrouhlovací chyby? 22. Aplikace: Jak poznat necinknutou minci? 23. Newtonova metoda řešení rovnic - fraktální situace v R
 24. Newtonova metoda řešení rovnic - fraktální situace v R^2
 25. Difrakce světla na štěrbině - co je vlastně světlo?

 26. Průběhy funkci - animace