Difrakce na štěbině

Tento jev nastává, dopadá-li vlnění na stěnu v níž je malá štěbina. Za touto štěrbinou se vlnění šíří všemi směry. Přestože by se dalo předpokládat, že po průchodu štěbinou bude vlnění postupovat jen původním směrem, tj. jako rovinná vlna před štěrbinou.

Tvar difrakčního obrazce je dán vztahem

kde je a rovno

paramtery v této rovnici udávají jak bude difrakční obrazec vypadat. Tyto parametry mají svůj původ a smysl v podstatě difrakce na štěrbine.

Dozvíte se, jakou funkci mají jednotlivé proměnné a jak ovlivňují difrakční obrazec.

Zde máte možnost vidět, jak se mění obrazec pro různá b.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chcete-li vědět více:
VSTUP