Průběhy funkcí reálné proměnné


    Zde najdete 50 překrásně zpracovaných průběhů funkcí spolu s obrázky prvních a druhých derivací.


    Zde je ukázka jednoho průběhu. Pod grafem funkce najdete graf derivace a ještě níže graf druhé derivace.


    K dalším průběhům se proklikáte jednoduše.


    Průběhy funkcí