implicka.mws

  

Implicitně zadaná funkce

pomocí rovnice

2*y^3+y^2-y^5 = x^4-2*x^3+x^2

>   

>     

>   

eq := 2*y^3+y^2-y^5 = x^4-2*x^3+x^2

[Maple Plot]

>   

>   

[Maple Plot]

>     

[Maple Plot]

>