listek.mws

Javorový list   r(t) = 100/(100+(t-Pi/2)^8)*(2-sin(7*t)-cos(30*t)/2)     

Jde o polárně zadanou funkci s pěkným grafem

[Maple Plot]

[Maple Plot]

>   

>   

>   

>   

>