hypocykloida.mws

Hypocykloida  - pohyb kružnice uvnitř větší kružnice

>   

[Maple Plot]

>   

>   

>   

[Maple Plot]

>   

>   

>   

>   

[Maple Plot]

>   

>   

>   

>   

>   

[Maple Plot]

>   

>   

>   

>   

>   

>   

>   

>   

>   

>