Extrémy funkcí více proměnných


Animace

  1. Extrém funkce dvou proměnných - bod na ploše (žlutá), kde parciální derivace podle x (modře) a podle y (červeně) jsou rovny nule (zeleně)  2. Extrém funkce dvou proměnných - bod na ploše (dole), kde parciální derivace podle x (modře) a podle y (červeně) jsou rovny nule (zeleně)  3. Extrém funkce dvou proměnných - body na ploše, kde parciální derivace podle x (modře) a podle y (červeně) jsou rovny nule (zeleně)  4. Lagrangeovy multiplikátory  5. Extrémy funkcí více proměnných - trocha teorie  6. Aplikace: teplotní roztažnost, lineární regrese