Funkce komplexní proměnné


Animace

 1. Komplexka 2. Komplexní funkce

 3. Druhá komplexní odmocnina
 4. Třetí komplexní odmocnina 5. Komplexní arctg  >


 6. Komplexní arcsin
 7. Dvě patra 8. Tři patra 9. ODMOCNINA :-) 10. Pěkná funkcička :-) 11. Žukovského funkce a spol.

 12. Poissonova rovnice ve 2D 13. Komplexní proměnná - výklad


 14. Druhá komplexní odmocnina