GRAFY FUNKCÍ

Příklady vybraných funkcí a jejich grafy.
Zdroje pasané v Maple V Release 5 (*.mws), je možné zabalené (*.zip) stáhnout u každé funkce.

 

 

  KOMPLEXNÍ třetí Odmocnina  

 
Červená část = Reálná část

Modrá část = Imaginární část

Maple zdroj ms3odc.zip 607B

  KOMPLEXNÍ Logaritmus - Reálná část  
Maple zdroj mslogr.zip 491B  
  KOMPLEXNÍ Logaritmus  

 
Červená část = Reálná část

Modrá část = Imaginární část

Maple zdroj ms3odc.zip 1kB

       
   Moje e-mail adresa: jarka.mailbox@atlas.cz