Lineární diferenciální rovnice n- tého řádu


Animace

  1. Kmitání struny  2. Solitony - opučtěné vlnky , tsunam ...  3. Matematické kyvadlo  4. Matematické kyvadlo    img src="oscilatorimg/oscilator23.gif" width="474" height="474"