Solitonové vlny

VSTUP
Pokud řešíme určitý druh parciálních diferenciálních nelineáních rovnic, např.

ut +  uxxx +  u ux =  0,

tak jejich řešením mohou být solitony. Tyto solitony mají specifické vlastnosti. Jeden příklad solittonové vlny můžeme vidět zde. Jejich zvláštností například je, že jsou odolné vůči kolizím a jiným naušením.

Zde je vidět jak se soliton šíří v čase.

Více infomací
VSTUP