Metrické prostory


Animace


 1. Projektivní prostor 2. Projektivní prostor 3. Pythagorejský strom 4. Fraktální trojúhelník 5. Fraktální trojúhelník 6. Fraktální rostlinka 7. Pevný bod funkce 8. Metriky v Rn

 9. Metriky v rovine 10. Iterace reálných funkcí 11. Iterace komplexních funkcí 12. Transformace komplexní roviny 13. Juliova množina 14. Mandelbrojtova množina 15. L-systémy