Limity funkcí reálné proměnné


Animace

 1. Stejnoměrná spojitost a Lipschitzovskost

 2. Animace sinu a paraboly 3. Funkce sinus u nekonečna 4. Animace c.sin (1/x) 5. Animace obecných mocnin a^x 6. Animace obecných mocnin x^a 7. Mocnina x^x 8. Animace mocniny x^y 9. Složená funkce a její spojitost 10. Základní trigonometrické funkce 11. Cantorova funkce - Ďábelské schodiště