xnax.mws

Funkce x^x

Jde o hezkou funkci, která je konvexní a v nule má limitu 1 a po dodefinování pravostranou derivaci - infinity .

[Maple Plot]

>