xy.mws

Mocnina   x^y    

Jde o funkci dvou proměnných, která se u 0 chová podivně. Pokud se omezíme na kladná y, jde se v rovině (x,y)  k (0,0)  dostat s hodnotami libovolně mezi 0 a 1.  Na obrázku vidíme   x^y   pro x a y v (0,1)

[Maple Plot]

  

  

[Maple Plot]

  

Pokud připustíme i záporná y, dostaneme se k (0,0) s libovolným číslem mezi 0 a    infinity .

  

  

[Maple Plot]

  

[Maple Plot]