Obecné mocniny


    Obrázek ukazuje funkce x^c pro různé hodnoty parametru c. Pro c=0 dostaneme známou konstantu, pro c>0 funkce rostoucí, pro c< 0 funkce klesající. Všechny procházejí bodem [1,1].    Následující animace zobrazuje jednotlivé funkce pro různé konstanty c.