Schody


    Obrázek funkce na intervalu [0,1], která je konstantní na intervalech, jejichž celková délka je rovna 1. Jde o funkci konstantní na prostřední třetině a podobně na prostředních třetinách vynechaných intervalů. Jde o monotónní spojitou funkci. Její derivace je "skoro" nulová, ale funkce není konstantní.