Exponenciální funkce


    Obrázek ukazuje funkce c^x pro různé hodnoty kladného parametru c. Pro c=e dostaneme známou exponenciální funkci. Pro c=1 konstantu. Pro c>1 jde ro rostoucí funkce, pro 0 < c < 1 jde o funkce klesající. Všechny procházejí jedním bodem [0,1].    Následující animace zobrazuje jednotlivé funkce pro různé konstanty c.