Diferenciální rovnice 1. řádu


Animace


  1. Diferenciální rovnice 1. a n-tého řádu  2. Diferenciální rovnice a závislosti na počátečních podmínkách
  3. Diferenciální rovnice a závislosti na parametru  4. Aplikace diferenciálních rovnic v praxi  5. Jak se želvičky hledají (stíhací křivky)