odkaz popis
Významní matematici v českých zemích Cílem stránek je seznámit návštěvníka s nejvýznamnějšími osobnostmi české a německé matematiky, které působily na našem území
Bernard Bolzano Bernard Bolzano na stránkách Wikipedie. Bernard Bolzano se zasloužil o přesné budování matematické analýzy.
Eduard Čech Eduard Čech na stránkách Wikipedie. Eduard Čech se zasloužil o rozvoj topologie a diferenciální geometrie. Viz biografie Eduarda Čecha.
Jaroslav Kurzweil Jaroslav Kurzweil na stránkách Wikipedie. Jaroslav Kurzweil objevil obecnou definici integrálu.
Jindřich Nečas Jindřich Nečas na stránkách Wikipedie. Jindřich Nečas byl významný český matematik působící v oboru parciálních diferenciálních rovnic, nelineární funkcionální analýzy a jejich aplikacích v mechanice tekutin. Viz Memory page of Jindřich Nečas .
Ivo Babuška Ivo Babuška na stránkách Wikipedie. Ivo Babuška se proslavil aplikovanou numerickou matematikou. Obdržel Birkhoffou cenu.
Otakar Borůvka Otakar Borůvka na stránkách Wikipedie. Otakar Borůvka pracoval v teorii grafů, sestrojil tzv. Borůvkův algoritmus.
Vojtěch Jarník Vojtěch Jarník na stránkách Wikipedie. Vojtěch Jarník pracoval v teorii čísel a matematické analýze, sestrojil tzv. Jarníkův algoritmus.
Miroslav Katětov Miroslav Katětov na stránkách Wikipedie. Miroslav Katětov pracoval v topologii a funkcionální analýze, sestrojil tzv. Katětovovu – Tongovu větu.
Petr Vopěnka Petr Vopěnka na stránkách Wikipedie. Petr Vopěnka pracoval v topologii a vybudoval tzv. alternativní teorii množin.
Jaroslav Nešetřil Jaroslav Nešetřil je významný matematik zabývající se diskrétní matematikou.
Václav Hlavatý Václav Hlavatý na stránkách Wikipedie. Václav Hlavatý vyřešil některé velmi obtížné rovnice vztahujících se k Einsteinove jednotné teorie pole.
Petr Hájek Petr Hájek na stránkách Wikipedie. Petr Hájek je světově uznávaný vědec v oblasti matematické logiky, zasloužil se o budování mlhavé logiky.
Václav Chvátal Václav Chvátal na stránkách Wikipedie. Václav Chvátal pracoval v teorii grafů, sestrojil mimojiné tzv. Chvátalův graf. Dokázal větu o galerii.
Jaroslav Hájek Jaroslav Hájek patřil mezi nejvýznamnější světové teoretické statistiky.
David Preiss David Preiss obdržel v roce 2008 LMS Pólya Prize za práci o geometrii měr.
Vladimír Šverák Vladimír Šverák obdržel v roce 1992 EMS Prize za protipříklad k problému, jestli rank-1 konvexita implikuje kvazikonvexitu.
Robin Thomas Robin Thomas obdržel dvakrát Fulkerson Prize za práce v diskrétní matematice.
Wikipedia
Math Juice
... ...