odkaz popis
JČM Jednota českých matematiků a fyziků
ČMS Česká matematická společnost sdružuje členy Jednoty českých matematiků a fyziků, kteří působí ve výzkumu a školství v matematice a v příbuzných oborech nebo mají o tuto činnost zájem.
Centrum Eduarda Čecha Centrum Eduarda Čecha pro algebru a geometrii je společné centrum UK, MUNI a MÚ AV bylo vytvořeno jako centrumexcelence základního výzkumu.
Centrum Jindřicha Nečase Centrum Jindřicha Nečase pro matematické modelování bylo vytvořeno jako Centrum základního výzkumu.
Centrum Jaroslava Hájka Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku bylo vytvořeno jako Centrum základního výzkumu.
DIMATIA Centrum pro diskrétní matematiku, teoretickou počítačovou vědu a aplikace založené společně MFF UK, AV ČR a VŠCHT.
... ...
Wikipedia
Math Juice