odkaz popis
Algebraický seminář Algebraický seminář pokračuje v tradici seminářů profesorů Kořínka, Drbohlava, Ježka a Kepky.
Didakticko historický seminář Didakticko historický seminář je seminář věnovaný didaktice a historii matematiky.
Historie matematiky Celostátní seminář z dějin matematiky.
Seminář z PDE Seminář z parciálních diferenciálních rovnic se koná tradičně v MÚ AV.
Seminář numerické matematiky Seminář numerické matematiky na MFF UK.
Topologický seminář Topologický seminář na MFF UK.
Seminář z matematické analýzy Seminář z matematické analýzy na MFF UK.
Seminář z reálné a abstraktní analýzy Seminář z reálné a abstraktní analýzy na MFF UK.
Seminář z prostorů funkcí Pražský seminář a prostorů funkcí.
Seminář KPMS Seminář KPMS MFF UK.
Seminář z aktuárských věd Seminář z aktuárských věd MFF UK.
Nečasův seminář Nečasův seminář z mechaniky kontinua má tradici od roku 1967.
Kombinatorický seminář Kombinatorický seminář (NDMI022) je seminář pro studenty 2.–5. ročníku, zaměřený na řešení jednoduchých (ale často dosud nevyřešených) úloh z kombinatoriky a příbuzných oborů, jako je třeba teorie grafů a kombinatorická geometrie.
Problémový seminář z kombinatoriky Týmová spolupráce při řešení otevřených kombinatorických problémů. Vybírany jsou jednoduše formulovatelné středně těžké problémy z kombinatoriky.
Jarníkovská přednáška Tradiční Jarníkovská přednáška je na MFF proslovována jednou ročně vyjímečnými matematiky ...
KAM matematická kolokvia Tradiční KAM matematická kolokvia jsou organizovány KAM MFF UK od roku 1987 a jedná se o 2-3 přednášky v roce, které jsou prosloveny excelentními matematiky z celého světa.
KAM polední přednášky Jednou až dvakrát týdně se konají Polední přednášky. Jde o krátkou (30-45min) přednášku členů nebo hostů katedry o nových výsledcích, většinou vlastních, a dalších zajímavostech z oboru.
semináře Brno Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pořádá: Seminář z algebry, Seminář z diferenciální geometrie, Didaktický seminář, Seminář z dějin matematiky, Seminář o diferenciálních rovnicích, Seminář z aplikované matematiky.
kolokvium Brno Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pořádá cyklus zajímavých přednášek nazvaný Matematické kolokvium.
... ...
Wikipedia
Math Juice
... ...