odkaz popis
... UČEBNICE
Komplexní analýza pro učitele Jiří Veselý : Komplexní analýza pro učitele - volně šiřitelná elektronická verze učebnice komplexní analýzy s historickými poznámkami
Úvod do komplexní analýzy Zdeněk Vlášek : Úvod do komplexní analýzy - volně šiřitelná elektronická verze učebnice úvodu do komplexní analýzy
Důkaz Cauchyovy věty Ilja Černý : A Simple Proof of the Cauchy Integral Theorem for Cycles - volně šiřitelná elektronická verze jednoduchého důkazu Cauchyovy věty pro cykly
... ...
... SBÍRKY
Complex variable Pavel Pyrih: Complex variable solved problems - volně šiřitelná elektronická verze minisbírky příkladů z komplexní proměnné.
... PRO POKROČILÉ
Diferenciální rovnice v komplexním oboru Vojtěch Jarník: Diferenciální rovnice v komplexním oboru - klasická učebnice v Digitální matematické knihovně (www.dml.cz)
... ...
Wikipedia
Math Juice
... ...