odkaz popis
... UČEBNICE
Diferenciální geometrie křivek a ploch Jan Rataj : Diferenciální geometrie křivek a ploch - volně šiřitelná elektronická verze učebního textu
Diferenciální geometrie křivek a ploch Vladimír Souček : Diferenciální geometrie křivek a ploch - volně šiřitelná elektronická verze učebního textu
Kuželosečky a kvadriky Ilja Černý : Kuželosečky a kvadriky - volně šiřitelná elektronická verze učebního textu
... ...
... PRO POKROČILÉ
Úvod do analýzy na varietách L. Krump, V. Souček, J. Těšínský : Úvod do analýzy na varietách - volně šiřitelná elektronická verze analýzy na varietách
... ...
Wikipedia
Math Juice
... ...