odkaz popis
Preprinty MFF Preprintová řada Matematické sekce obsahuje preprinty některých článků pracovníků matematických pracovišť MFF UK Praha.
KAM-DIMATIA Preprintová řada Katedry aplikované matematiky Informatické sekce obsahuje preprinty některých článků pracovníků KAM MFF UK Praha.
preprinty MÚ AV Preprintová řada MÚ AV.
Wikipedia
Math Juice
... ...