odkaz popis
Studentské práce KDM MFF UK Výběr ze studentských prací Katedry didaktiky matematiky MFF UK.
Klasické kombinatorické úlohy Kristýna Stodolová: Klasické kombinatorické úlohy, diplomka na KDM MFF UK.
Wikipedia
Math Juice
... ...