odkaz popis
ceny medaile 1. a 2. stupně MFF UK
ceny (zlatá, stříbrná) pamětní medaile UK
Bolzanova cena Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze určenou studentům. Uděluje se studentům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů.
Cena rektora UK Cena se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.
Cena Josefa Hlávky Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.
Wikipedia
Math Juice
... ...