odkaz popis
GA UK Grantová agentura univerzity (GA UK).
GA ČR Grantová agentura České republiky (GA ČR).
GA AV Grantová agentura akademie věd (GA AV).
RSJ grant „Vědecký grant RSJ Invest – matematika a její aplikace“ na období 2010 až 2011 byl dotován částkou 10^6 Kč od firmy RSJ Invest, a.s.
Wikipedia
Math Juice
... ...