gamma.mws

Posloupnost (n!)^(1/n)

Chová se tak, že n!^(1/n)   je pomalejší než (n/2) a rychlejší než (n/3)

[Maple Plot]

Přesně platí, že n!^(1/n)   / n   konverguje k   1/e

>   

Limit(n!^(1/n)/n,n = infinity) = exp(-1)

>   

>   

Posloupnost    n!^(1/n)  /  (n/e)  konverguje k 1, jak je vidět na grafu

[Maple Plot]

Posloupnost    n!^(1/n)  /  (n/t)   pro 1 < t < 3

[Maple Plot]

>