odkaz popis
MFF UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Matematická sekce MFF UK Matematická sekce MFF UK Praha sdružuje 5 kateder (KA, KDM, KMA, KPMS, KNM) a Matematický ústav UK.
Katedra Aplikované Matematiky MFF UK Katedra Aplikované Matematiky MFF UK Praha je zařazena pod Informatickou sekci.
Math MUNI Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zajišťuje výuku ve studijních programech Matematika a Aplikovaná matematika
MÚ AV Matematický ústav Akademie věd České republiky
Olomouc Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Liberec Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem.
... ...
Wikipedia
Math Juice