Jiří Veselý :

Komplexní analýza pro učitele

 

Autor uděluje souhlas k volnému šíření této knihy v nezměněném tvaru prostřednictvím elektronických médií.

 

Praha 2011                                                                                                   Jiří Veselý

 

 
Jiří Veselý : Komplexní analýza pro učitele ( PDF )