Petr Holický, Ondřej F.K. Kalenda :

Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy pro 2. - 4. semestr

 

Publikace je ve formátu PDF a je určena pouze k náhledu na monitoru

 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/mfp/stahnout.htm                                           matfyzpress

 

 
Petr Holický, Ondřej F.K. Kalenda : Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy pro 2. - 4. semestr ( PDF )