Extrémy funkcí více proměnných

Extrémy v otevřené množině:          

Vázané extrémy: