Použití integrálu v geometrii

Délka křivky:          

Objem těles:          

Povrch těles: