Primitivní funkce

Newtonův integrál:          

Newtonův integrál přibližně: