Komplexní integrace


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Jak se v komplexní rovině chodí po schodech?


Řešení:

Zkusíme integrovat funkci 1/z. Vzhledem k tomu, že exponenciála má za derivaci opět exponenciálu, bude primitivní funkcí k 1/z v komplexní rovině komplexní logaritmus.


Takže pokud se bude integrovat podle jednotkové kružnice proti směru hodinových ručiček, budeme hodnoty primitivní funkce odečítat na následujícím obrázku a zjistíme, že si logaritmus při tom nasbíral přírůstek 2.pi.i.Když ale budeme hledat tentýž přírůstek na reálné a imaginární složce komplexního logaritmu zvlášť, dostaneme se na schody.

A takhle se to při integrování prostě chodí po schodech.