Komplexní čísla a funkce


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Jak se v rovině otáčí?


Řešení:

Poučíme se u sličné slečny. Jak to dělá, aby se mládenec okolo ní točil?


Jednoduše to dělá. Musí se mu i trochu ukázat i trochu skrývat i chvilku povídat i chvilku mlčet i být nedosažitelná i být dosažitelná i . . . Však to znáte. A každé to i s klukem zatočí.
BTW. Všimněte si, co kluk vyvádí, když se holka nedívá . . .

Nicméně, pokud máme vynásobit (1,0) nějakým číslem a dostat (0,1), musí ten násobitel být přímo (0,1). Označme si jej i. Pak samozřejmě vychází i.i = -1.

Tedy naše komplexní čísla a+b.i jsou zařízena na to, abychom se v rovině neztratili a mohli se v rovině i otáčet doleva i doprava.

A pokud bychom byli v prostoru, hodila by se čísla a+b.i+c.j