Metrické prostory


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Jak daleko má TGM od Svatého Václava?Řešení:


Stačí se zeptat:

Fyzik: Pošlu fotony a vzhledem k zakřivení prostoru ...

Inženýr: Vezmi pásmo a případně krumpáč vzhledem k zakřivení Zeměkoule ...

Gde Proboha Sem: GPS souřadnice dostanu s přesností na pár metrů a tak ...

DP: Jeden přestupní lístek platí odkudkoliv kamkoliv ...

Mobilní operátor: Ať jsou kdekoliv, u nás to je nejlevněji ...

Básník: Jen jeden ptačí vzlyk ...

Politik: Půl pragmatického kroku ...

Populista: Jde o tutéž osobu ...

TGM: Já tam pořádně nedohlédnu, raději bych drožkou ...

Svatý Václav: Postačí jen jeden skok mého koně ...

Geodet: A možná to promítnu na nějakou rovinu ...


Matematik: Mějme metrický prostor (X,d) a v něm dva různé body p a q. Jejich vzdálenost je PŘESNĚ d(p,q).

BTW. Přes Starou Boleslav je to delší (trojúhelníková nerovnost).