Stejnoměrná konvergence


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Jak to dopadne s krásným panoramatem Prahy?Řešení:

Představme si, jak se mění panorama Prahy od dob Praotce Čecha (v pohledu od Řípu).Vidíme to, co by viděl Praotec Čech. Asi by se zeptal: "Japato asi dopadne?"


A jistě by přijal odpověď: "Počkej času, jako husa klasu (t -> NEKONEČNO)."


Mezitím se na to můžeme vyzbrojit zkoumáním, co se vlastně v tom nekonečném čase odehraje.

Podstatné je, pokud se to od určitého času již mnoho nemění.


Tomu odpovídá pojem "stejnoměrná konvergence" .