Aplikace funkcí více proměnných


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Kde nejdřív udeří tsunami?


Řešení:
Tedy hledáme extrémy funkce vzdálenosti na množině popsané určitou podmínkou.