Extrémy funkcí více proměnných


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Odkud přiletěla holubice?


Řešení:


Když opadly vopy po potopě světa, vynořila se z vody první hora, pak další ...

Body lokálního minima jsou body, v jejichž okolí se tvoří vysychající jezero. Od těchto bodů nemůže voda nikam odtéci. Jsou v nich mimojiné nulové derivace ve všech směrech. Ani to však vodě nestačí. Dobře ví, že v sedle mezi dvěma horami nemá smysl zakládat jezírko ...


Body lokálních maxim jsou vrcholy postupně se vynořujících ostrůvků.


BTW jde taky otočit model a napoustět vodu. Tím se z maxim stanou minima.


Podobně můeme zkoumat lokální extrémy na střechách a krajinách:


 1. celta
 2. pergola
 3. pergola po dešti
 4. čekárna
 5. Opera Sydney
 6. údolí
 7. terén
 8. skolní most
 9. skalní křižovatka
 10. Tre Cime
 11. Viktoriiny vodopády