Diferenciální rovnice


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Kam má trosečník hodit láhev?Řešení:

Trosečník na ostrově to má vlastně jednoduché. Ať hodí láhev kamkoliv, mořské proudy láhev potáhnou stejnou cestou.Opravdu, v každém bodě mořské hladiny je jednoznačně určen směr, kudy vede mořský proud. Láhev popluje tak, aby stále plula podle proudu.


Pokud jsou proudy spletené, může se stát to, že láhev nepluje pořád stejně.


Zkoumáním takovýchto problémů se zabýváme, když řešíme diferenciální rovnice.