Obecný integrál


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

V čokoládovém království se setkali dva rytíři.Po dlouhém a lítém boji vybojoval každý kus čokolády. Kdo je vítěz?Kdyby měla čokoláda menší dílky, šlo by to spočítat líp.Řešení:

Ještě, že mají "čokoládoměr", který dovede spočítat velikost čokolády.Ten čokoládoměr je vlastně integrál od nuly do x.


Při následujícím boji získal rytíř dvě celé kostičky na kraji a uprostřed jenom racionální cucky. Jejich míra je podle čokoládoměru nulová.Takto dovedeme měřit libovolné kousky čokolády. Intergrál již nemusí mít derivaci, jak je na obrázcích vidět.