Newtonův integrál


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Představme si, že Superman přivezl do Prahy z Kryptonu Superpivo.Jak daleko ten Krypton vlastně je?
Řešení:

Je-li rychlost dána funkcí 1/x, najdeme primitivní funkci log x a spočteme, že ta plocha pod grafem funkce 1/x je nekonečná.Smůla.