Řada čísel - zbyde nám něco ?


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Zajímá nás nekonečný součet čísel.Podle obrázku vidíme, že králi s nekonečně mnoha dcerami nic nezbude.

Asi by neměl slibovat polovinu království.

Kolik by teda měl slibovat?


Řešení:

Zkoumáme součet řady čísel , což je limita posloupnosti konečných součtů.