Průběh funkce - co jde poznat na funkci za poťouchlosti


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Zajímají nás důležité body na grafu funkce a její chování.


Podle obrázku je vidíme na první pohled.

Pokud je funkce zadána formulkou, musíme zkoumat průběh funkce pomocí nějaké metody.


Řešení:

Použijeme spojitost, limity a derivace podle předchozích kapitol. Budeme dělat takzvaný průběh funkce .