Limita - předpověď budoucího vývoje


♪♫ ♪ ♪♫ ♪Problém:

Zajímá nás také prognóza budoucího vývoje dané situace.Některé situace se mohou nečekaně vyvinout.Tam, kde má být, není, tak ho nemohou "ulimitit".


Některé chování je nečekané.Čmelák letí k té hezčí kytce. Když k ní přiletí blíž, nelíbí se mu její vůně a tak letí k druhé kytce. Zblízka opět nevoní a tak se opět vrací k první kytce ...Děje nás zajímají i do minulosti, tedy zkoumáme vývoj v "obou směrech".
Řešení:

Budeme zkoumat toto chování, cílová hodnota se nazývá limita funkce.